Hướng dẫn đăng ký

Đăng ký làm thành viên của Zetmall để xem nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm hơn và cập nhật nhiều thông tin của chúng tôi hơn:

Chọn “Đăng ký” để đăng ký làm thành viên hoặc nhấp vào link sau http://zetmall.com/customer/register

Form thông tin đăng ký: điền đầy đủ các thông tin vào form đăng ký

Bài viết liên quan